امروز: شنبه، 28 مرداد 1396

سامانه اطلاع رسانی گروه تاریخ استان زنجان
سلطانیه
   
   

تسلیت


وداع با دبیر تاریخ ناحیه یک زنجان حاج نادر محمدی روحت شاد استاد (شهریور95)
   

عنوان کارگاه یکروزه تاریخ
به: گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان

از: گروه آموزشی ...تاریخ

موضوع :ارسال گزارش یک روزه  همایش  کار گاه آموزشی  رشته تاریخ

 

 احتراما به استحضار می رساند گروه تاریخ استان  زنجان همایش یک روزه ای را تحت عنوان ئ آشنای با مبانی تاریخ در مورخه17//8/95  در ساعت 5/10تا 5/12  در پزوهشکده  ملا صدرا برگزار کرد که مشرو ح گزارش آن در ذیل می آید.

خانم دکتر  فتحی  سخنران این همایش بودند ایشان ابتدا منابع کلی که به موضوع علم تاریخ مربوط میشود را بیان نمودند سوالی مطر ح کردند تحت عنوان:

 ((.........جایگه ، علم تاریخ در کجاست؟

 وی در ادامه  ا به روند تاریخنگاری د ر گذشته پرداختند ((در گذشته  تاریخ شامل حاصل تلاش حاکمیت و قدرت  تلقی  می شد ولی تا قرن 16 نگاه به تاریخ تغیر پیدا کرد با نوشتن سقوط روم اثر ادوارد گیبون این تحول ملموس بود.))

(( در گذشته تاریخ شامل حوادثی بود که درک عقلی و معقولی از آن حوداث نداشتیم مورخان اخیر  تلاش دارند که نگرش جدیدی از گذشته ارائه کنند و آن داشتن دید تاریخی نسبت به گذشته است ))

((ایا تاریخ علمی مستقل می باشد یا وابسته؟امروزه به علت ارتبا ط علم تاریخ با علوم دیگر مانند جامعه شناسی ، جغرافیا ، روانشناسی ، آمارو باستانشاسی و..........شاهد شاخه های مختلفی از تاریخ می باشیم در گذشته به خاطر قدرت غالب حاکمیت بیشر  رویدادهای سیاسی مورد توجه بود ولی امروزه پروسه متفاوتی از تاریخ تبین  می شود.) عضو گروه تاریخ استان  سپس(( کتاب مرگ کذشته))  رامعرفی کرده  وگفتند(( تاریخ گذشته بدون تحلیل وتعقل  ارائه میشد و امروزه همرا با خردگرای  و منطق می باشد. از تاریخ و حوادث آن درس نمگیرم  به قول ویل دورانت ملتی که تاریخ خود را نداند مجبور به تکرار آن می باشد)) 

سپس بخش های از کتاب تاریخ چیست؟ ایچ کار  قراعت گردید و پس از آن به برخی سوالات حضار پاسخ داده شد و خانم محمد رضای  سر گروه تاریخ ناحیه دو بخش های از تصاویر  شهر سوخته  سیستان را  به نمایش گذاشتند.

 

 

 

 

 

 

                                         گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

.

 

 
   
سلطانیه
کنبد سلطانیه