سامانه اطلاع رسانی گروه تاریخ استان زنجان


تاریخ دوره دوم

عنوان تحلیل نتایح امتحانات خرداد تاریخ ایران وجهان 2

از: گروه آموزشی تاریخ استان زنجان

به: دبیر خانه راهبری درس تاریخ در همدان

موضوع: تجزیه و تحلیل آمار و نتایج امتحانات نهایی  تاریخ ایران وجهان (2)و بیان علل افت یا رشد در استان

با سلام

احترامابه استحضار می رساند در عطف درخواست دبیر خانه محترم درس تاریخ در بیان افت یا رشد در س تاریخ ایران و جهان2 گزارش ذیل به همراه آمار داده ها خدمتتان ارسال می گردد.

میانگین نمرات

با توجه به آمار نتایج  امتحانات خرداد تاریخ ایران وجهان2 در سال تحصیلی 94 -95 در کل شاهد  افت در این درس  در کل استان  می باشیم به طوریکه با لاترین میانگین منطقه سلطانیه با11.41  ومنطقه زنجانرود با میانگین 7.41 پایین ترین  میانگین در استان  را کسب کرده اند.و در مقایسه با نتایج امتحانات خرداد تاریخ ایران و جهان 2 در سال 93-94 میانگین  نمره ناحیه یک با11.76  ومنطقه  افشار  با میانگین  نمره 5.39 به ترتیب  با لاترین و پایین ترن  میانگین را به خود اختصصاص داده اند در یک جمع بندی میانگین کل  استان در سال  تحصیلی94-95 نمره 10.27 ود ر سال 93-94 میانگین نمره کل استان 16/10 می باشد بنابراین در مقایسه با سال گذشته استان  زنجان در سال  تحصیلی94-95 با مقدار بسیار کم یعنی 11 صدم  افت داشته است

درصد قبولی

 در سال تحصیلی 94-95 بالاترین درصد  قبولی به شهرستان خرمدره با87.34 و پایین ترین درصد  به منطقه زنجانرود با 39.13 تعلق یافته است این در حالی است که در سال  تحصیلی93-94 با لاترن درصد به سلطانیه با86.درصد  ودر مقابل منطقه افشار با 18.18 پایین  ترین درصد قبولی را کسب  کرده  است.

 

میانگین درصد  قبولی کل استان در سال تحصیلی 94- 95   با   74.04  و در سال تحصیلی 93-94  میانگین کل درصدقبولی استان70.49 می باشد با توجه به داده ها  در سال تحصیلی 94-95 درصد قبولی اندکی  افت نسبت به سال گذشتنه داشته است.

 

نتیجه تحلیل داده ها

1)      غیر مرتبط بودن دبیران با رشته  تخصصی

2)      باید توجه داشت  برخی از دبیران شاغل در مناطق محروم  دربدو استخدام یا گاها حق التدریس  می باشند و این امر در نتایج   تاثیر گذار خواهد بود.

3)      در مدارس دخترانه  در مناطق محروم  تاکید  خانواده ها در ازدواج زود هنگام  نابسامانی  خانوادگی را به همراه  داشته و حتی  این  ازدواج ها  در برخی از موارد به  متارکه  می انجامد و حضور  چنین دانش آموزانی متاهلی در کلاس اسیب های جدی به دیگر دانش آموزان  وارد می سازد.

4)      نبود  امکانات تکنولوزی اموزشی  در مناطق محروم

5)      عدم  اشنایی دبیران  از روش های  نوین تدریس   و عدم ارتباط با گروه استان

 

                                                                                                                گروه آموزشی تاریخ استان  زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| تعداد بازدید: 166